Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

       Metodinio pasitarimo „Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir metodinės veiklos kryptys 2017-2018 m.m. Eksperimentinių ir praktinių įgūdžių ugdymas per gamtos mokslų pamokas“ metu  rajono gamtos mokslų mokytojams chemijos mokytoja R. Nariūnaitė pristatė iš UPC organizuoto švietimo bendruomenei forumo „Kas aktualu šiais mokslo metais?“ gautą informaciją apie formuojamąjį vertinimą mokinių mokymosi pažangai, Klaipėdos S. Dacho mokyklos patyriminio ugdymosi gerąją patirtį.  Pasitarimo dalyviai pasidalino mintimis kaip įgyvendins 2017-2018 ir 2018-2019 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 122.7.4 punktą: eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti būtų skiriama ne mažiau 30-40 procentų  kiekvieno iš gamtos mokslų dalyko skirtų pamokų per mokslo metus, aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, numatė metodinę veiklą 2017-2018 m. m.