Gamtos mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

      Metodinio pasitarimo metu biologijos, chemijos ir fizikos mokytojai pasidalijo gerąja darbo patirtimi, aptarė tarpdalykinio bendradarbiavimo galimybes, numatė  kvalifikacijos tobulinimo/si kryptis 2018-2019 mokslo metams. Alantos gimnazijos fizikos mokytoja A. Zenevičienė pristatė Ugdymo plėtotės centro naujausią informaciją apie ugdymo/si aktualijas – kokių kompetencijų reikia XXI a. mokytojui, ko ir kaip mokyti mokinius, kad jie įgytas žinias gebėtų sėkmingai pritaikyti praktikoje.