Mokinių mokymo/si pasiekimų gerinimo galimybės geografijos pamokose

       Spalio 27 d. vyko geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. Živilė Kanapkienė, Suginčių pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja, pristatė naujausią informaciją iš Ugdymo plėtotės centro rugpjūčio  mėn. 27 d. organizuotos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams metodinės dienos „Mokinių mokymo/si pasiekimų gerinimas“. 

       Vytautas Šerelis, Alantos gimnazijos geografijos mokytojas, pasidalino geografijos testų ir užduočių virtualioje erdvėje rengimo ir naudojimo patirtimi. Mokytojai praktiškai išbandė interaktyvias užduotis, mokėsi jas kurti.