Edukacinė išvyka „Neries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki Dūkštų“

        Tęsdami tradiciją, jau 16-ąjį kartą Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Lietuvos geologijos tarnyba rajono mokytojams, besidomintiems gimtojo krašto geologija, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, jų išsaugojimu, birželio 27 d. organizavo edukacinę išvyką „Neries paslėnių gamtos ir istorijos takais nuo Čiobiškio iki Dūkštų“. Ukmergės apylinkių ir Neries regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo objektus pažinti padėjo V. Mikulėnas, J. Satkūnas,  I. Virbickienė, Lietuvos geologinės tarnybos vyr. specialistai, V. Puronas, Žemės gelmių informacijos centro vedėjas, S. Pupininkas, Neries regioninio parko vyr. specialistas.

       Išvykos dalyviai grožėjosi Neries regioninio parko paskutiniojo ledyno sustumtų aukštumų kraštovaizdžiu, aplankė unikalias gamtos geologines  paveldo vertybes: Dukstynos, Juozapavos akmenis, Ukmergės, Bradeliškių, Buivydų piliakalnius, unikalųjį Čiobiškio urvą. Žemės gelmių informacijos centre susipažino su Lietuvos žemės gelmių raida, apžiūrėjo saugomų lauko riedulių, suvežtų iš įvairių šalies vietų ekspoziciją, mechanizuotoje kerno saugykloje mokėsi skaityti gręžinių kernus - geologinį metraštį. Lankėsi Neries regioninio parko lankytojų centre, žiūrėjo filmą apie vieną rečiausiai sutinkamą Lietuvos drugelį, įrašytą į raudonąją Lietuvos knygą – gencijoninį melsvį, klausėsi pasakojimo apie paslaptingąjį  Lietuvos žinduolį – didžiąją miegapelę, keliavo Dūkštų ąžuolyno pažintiniu taku. Išvykos dalyviai pagilino žinias apie upių slėnių geologiją ir geomorfologiją, piliakalnių geologiją, Čiobiškio urvo kvartero dariniuose susidarymą, didžiausią atrastą meteoritinį kraterį Lietuvos teritorijoje – Veprių kraterį.

       Kelionėje įgytas naujas žinias apie krašto geologiją, geologijos tarnybos darbuotojų parengtą medžiagą mokytojai panaudos pamokose bei organizuojant edukacines išvykas.