Geografijos mokytojų metodinis pasitarimas

        Geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė R. Čekuolienė pristatė naujausią informaciją iš Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“ . Renginio dalyviai aptarė skaitymo strategijų taikymo galimybes geografijos pamokose, žiūrėjo lektorių Z. Nauckūnaitės ir R. Dukynaitės paskaitų video įrašų fragmentus, numatė metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo renginius 2016-2017 m. m.