Ikimokyklinio ugdymo pedagogai aptarė ugdymo kokybės gerinimo galimybes

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams, įstaigų vadovams organizuota paskaita „Ikimokyklinio ugdymo kokybės gerinimas“, lektorė dr. Birutė Autukevičienė. Dalyviai nagrinėjo parengtus naujus dokumentus ikimokykliniam ugdymui, aptarė jų taikymo galimybes planuojant ir organizuojant ugdomąsias veiklas, stebint, vertinant ir fiksuojant vaikų pasiekimus, informuojant ugdytinių tėvus.