Priešmokyklinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija apie darbą mišraus amžiaus grupėje

      Priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems  rajono mokyklose,  organizuota apskrito stalo diskusija. Pedagogės aptarė darbo mišrioje grupėje svarbiausius aspektus: veiklos planavimo ir organizavimo galimybes,  integravimą pagal skirtingus amžiaus tarpsnius, vaikų tarpusavio santykių formavimą, žaidimų organizavimą ir pan., pristatė savo gerąją patirtį. Kadangi ugdymo įstaigas lanko įvairaus amžiaus vaikai, pedagogės pasidalino kylančiomis problemomis, kartu ieškojo sprendimo būdų.