Seminaras „Prigimtiniai mergaičių ir berniukų skirtumai, įtakojantys ugdymo(si) sėkmꓠ      

Tyrimais įrodyta, kad bet kuri ugdymo įstaiga sparčiai „moteriškėja“, o pedagogai nepakankami lanksčiai taiko įvairias strategijas, mokydami skirtingų lyčių vaikus. Todėl labai svarbu žinoti mergaičių ir berniukų mokymosi stilius, kokie ryškiausi prigimtiniai skirtumai sąlygoja ugdymo(si) sėkmes/nesėkmes. Kaip atrasti atsakymus į šiuos ir kitus klausimus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai gvildeno seminare su lektorė L. Sirutiene.