Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų darželių gerosios ugdymo patirties sklaida         

Molėtų „Saulutės“ ir „Vyturėlio“ vaikų lopšeliuose-darželiuose lankėsi Ukmergės ikimokyklinio ugdymo pedagogės. „Saulutės“ darželio direktorė G. Pelakauskienė pristatė įstaigos prioritetus, sėkmingas darbo formas ir būdus, pasidalijo gerąja patirtimi bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais. Viešnios stebėjo ugdymo(si) aplinkas, aptarė kūrybiškumo ugdymo galimybes, išmoko pasigaminti linksmą suvenyrą panaudojant elementarias priemones. „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė O. Kavalnienė pasidalijo patirtimi apie bendruomenės kolegialaus mokymosi įtaką siekiant ugdymo kokybės ir atsižvelgiant į vaikų poreikius, apie ugdymo lauke galimybes. Pedagogės žavėjosi netradiciniais lauko įrengimais ir jų pritaikymo galimybėmis vaikų ugdymui.

Viešnios lankėsi A. Truskausko medžioklės ir gamtos bei Ežerų žvejybos muziejuose, dalyvavo žuvienės edukacijoje, grožėjosi gamta iš Mindūnų apžvalgos bokšto.