Ikimokyklinio ugdymo pedagogų apskrito stalo diskusija

    Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Lutienė pristatė savo patirtį, įgytą stažuotės „Geroji Anglijos darželių patirtis ugdant socialinės atskirties ir socialinės rizikos sąlygomis gyvenančius vaikus“ metu, papasakojo kokias ugdymo formas sėkmingai taiko savo darbe. Diskusijos dalyviai dalinosi patirtimi ir idėjomis ugdant socialinės atskirties ir socialinės rizikos sąlygomis gyvenančius vaikus, aptarė problemas, dirbdami komandoje ieškojo sprendimo būdų. „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogė Lina Pakštienė pasidalino patirtimi apie naują „Šviesos“ leidyklos sukurtą priemonę priešmokyklinukams, kurią išbandė dirbdama su vaikais.