Doc. dr. Sigitos Burvytės paskaita ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

     Harmoninga vaiko raida priklauso nuo suaugusiųjų noro pažinti ir suprasti  vaikus, empatiško atsako į vaikų poreikius padeda sustiprinti visapusiškos asmenybės ugdymąsi, pamažu išsiugdyti ir valdyti savigarbą, gebėjimą priimti kritiką, atsirinkti. Šiuos ir kitus svarbius vaiko asmenybės ugdymo(si) aspektus doc. dr. S. Burvytė gvildeno paskaitoje su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogais.