Ikimokyklinio ugdymo pedagogų edukacinė išvyka į „Vilnius International School“

Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams organizuota edukacinė išvyka į privačią mokyklą „Vilnius International School“. Šios mokyklos tikslas - ugdyti mokinius, gebančius prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančio pasaulio, prisiimti atsakomybę, gebėti spręsti iškilusias problemas. Vaikai čia ugdomi nuo 3 metų iki 10 klasės. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai (3-6 metų vaikai) mokosi pagal Tarptautinio bakalaureato programą. Apie šios programos taikymą ugdyme, patirtimi pasidalijo šios mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogių komanda. Auklėtojos papasakojo apie veiklų planavimą, vaikų pasiekimų stebėjimą ir vertinimą, bendradarbiavimą su tėvais, parodė ugdymo/si aplinkas.