Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų išvyka į Kauno mokyklą-darželį „Šviesa“

  Rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams organizuota edukacinė išvyka į Kauno mokyklą-darželį „Šviesa“. Mokykla siekia visų ugdytinių kokybinės pažangos, rengia vaikus gyventi naujame technologijų pasaulyje, ugdymo procesą grįsdama vertybėmis, bendros veiklos su tėvais principu, efektyviais partnerystės ryšiais su visuomene, ugdo kūrybišką, dorą ir sumanų žmogų. Mokykla unikali savo aplinkomis, kurių kiekviena erdvė atspindi vertybes, visuminį ugdymą. Šiltai mus sutiko ir pristatė mokyklos aplinkas, ugdymo proceso organizavimą direktorė Evelina, direktorės pavaduotoja Erika, tikybos mokytoja sesuo Justina, anglų kalbos mokytoja Rūta. Kiti mokyklos pedagogai pasidalijo gerąja patirtimi savo klasėse, darželio grupėse, vedė atviras veiklas Molėtų r. pedagogams.