Metodinė konferencija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybė. Kaip siekiame?“

        Balandžio 28 d. Molėtų švietimo centre vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencija  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybė. Kaip siekiame?“. Konferencijoje dalyvavo Molėtų, Utenos, Anykščių, Ukmergės, Ignalinos ir Širvintų rajonų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Jie dalijosi gerąja darbo patirtimi apie ugdomosios veiklos planavimą ir organizavimą, įvairių darbo formų, metodų, fizinio aktyvumo skatinimą, priemonių įtaką ugdymo(si) kokybei, sėkmingą šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimą, saugios ir sveikos gyvensenos, tautiškumo, patriotizmo ugdymą, pedagogų veiklos įsivertinimą ir pan. Doc. dr. Milda Brėdikytė skaitė paskaitą „Vaikų žaidimai: žaisti ar nežaisti?".