Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai gilino profesines kompetencijas

      Vykdant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“ yra parengtas „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“. Ugdymo įstaigų pedagogams aktualu dirbti pagal šį aprašą planuojant veiklas, stebint ir vertinant vaikų ugdymo/si pasiekimus. „Saulutės“ darželio pedagogams organizuotas seminaras, kurio metu pedagogės susipažino su „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, aptarė šio aprašo taikymo galimybes. Seminarą vedė Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų darželio „Želmenėlis“ direktorė.