Seminaras ikimokyklinio ugdymo pedagogams

     „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogams organizuotas seminaras „Ugdomojo proceso planavimas atsižvelgiant į individualius vaikų gebėjimus“, lektorė dr. Birutė Autukevičienė. Dalyviai aiškinosi  planavimo procedūras, plano formas ir struktūrines dalis, mokėsi tinkamai kelti tikslus ir uždavinius, tikslingai parinkti metodus, informaciją iš programų ir pritaikyti skirtingų ugdymo(si) poreikių vaikams planuojant individualią, grupelėmis bei visos grupės veiklą.