Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai  

Vienas iš ugdymo kokybės požymių yra ugdymosi aplinka - daranti įtaką vaikų socialinei, emocinei ir fizinei raidai - saugi, estetiška, atitinkanti higienos normas, skatinanti veikti, smalsauti, kurti tyrinėti, stebėti, eksperimentuoti, tenkinanti vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai. Seminarą „Saugi ir sveika aplinka - vienas iš veiksnių, įtakojančių ikimokyklinio ugdymo kokybę“ vedė ir gerąja patirtimi dalijosi Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Gražina Pelakauskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Simanavičienė. Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai stebėjo ugdymo/si aplinkas, aptarė jų įtaką vaikų ugdymo kokybei ir pritaikymo galimybes.