Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi pedagogės iš Ukmergės   

      Lapkričio 6 d. „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje–darželyje viešėjo Ukmergės r. ikimokyklinio ugdymo pedagogės, kurios neseniai dirba vaikų darželyje ir turi mažai patirties. Pedagogės susipažino su darbo ypatumais, apžiūrėjo ugdymo(si) patalpas, aptarė veiksnius, įtakojančius ikimokyklinio ugdymo kokybę. Viešnioms seminarą vedė „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė O. Kavalnienė.