Mokyklų vadovai susipažino su IQES sistemos galimybėmis

         Molėtų ir Anykščių savivaldybių mokyklų vadovams, pedagogams organizuotas seminaras „IQES online sistemos galimybės mokytojų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį“. Seminarą vedė konsultantės, Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos vadovės V. Petkūnienė ir D. Černiauskienė. Mokymų metu dalyviai sužinojo svarbiausius kolegialaus grįžtamojo ryšio įdiegimo ir organizavimo mokykloje etapus, pagilino žinias ir supratimą, kaip praktiškai įgyvendinti kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų bendruomenėse.