Istorijos mokytojų metodinis pasitarimas

Rajono mokyklų istorijos mokytojai, metodinio pasitarimo metu, aptarė istorijos mokymo aktualijas, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo svarbą, numatė kvalifikacijos tobulinimo renginius ir metodinę veiklą 2016-2017 mokslo metams.