Socialinių mokslų mokytojų metodinis pasitarimas

Lapkričio mėn. organizuotas istorijos ir geografijos mokytojų metodinis pasitarimas. Dalyviai aptarė dalykų ugdymo turinio aktualijas, dalijosi patirtimi, planavo kvalifikacijos tobulinimo veiklas 2018-2019 mokslo metams.