Pasitinkant naujus mokslo metus - programos „Kalbėkimės“ seminaras

Rugpjūčio 27 d. į pirmąjį šių mokslo metų kvalifikacijos kėlimo renginį  Molėtų švietimo centre  gausiai rinkosi rajono pedagogai. Šiuolaikinių didaktikų centro parengta programa „Kalbėkimės” yra mokomųjų užsiėmimų rinkinys alkoholio prevencijos tema, skirta darbui su 11–18 m. amžiaus mokiniais. Mokytojai mokėsi efektyviai bendrauti su paaugliais alkoholio prevencijos temomis, išbandė aktyvius darbo metodus, kuriuos galės  taikyti pamokų, klasių valandėlių, neformalaus ugdymo veiklų metu.

Antras programos seminaras numatomas spalio 27 dieną.