Vyko antrasis programos „Kalbėkimės“ seminaras

Rajono pedagogai toliau tobulino savo profesines ir bendrąsias kompetencijas alkoholio prevencijos tema. Pirmojo seminaro, vykusio rugpjūčio mėnesį, metu buvo pristatytas metodinis mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11-18 m. amžiaus mokiniais. Mokytojai atliko namų darbus: parengė ir pravedė prevencines pamokas, klasės valandėles, kurių patirtimis ir dalinosi antrojo seminaro metu.