Mokinių meninės kūrybos konkursas „Kalėdinis atvirukas“         

Šiais mokslo metais rajono dailės metodinio būrelio iniciatyva buvo surengta paroda-konkursas „Kalėdinis atvirukas“. Naujasis konkursas buvo džiaugsmingai sutiktas visų rajono mokyklų meninės kūrybos mylėtojų – joje dalyvavo net 138 dalyviai iš 8 mokyklų, buvo pateikta virš 150 darbų. Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiško darbo įgūdžius, suteikti galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą.

Gruodžio 19 d. paroda atidaryta Molėtų kultūros namų priesalyje, padėkos raštais apdovanoti visi dalyviai, o nugalėtojų diplomais ir atminimo dovanėlėmis geriausi darbai trijose amžiaus grupėse.