Seminarai „Ugdymo karjerai tema klasės valandėlėse“

    Rajono mokyklose įgyvendinamas ES projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

    Kovo - balandžio mėn. Molėtų ir Alantos gimnazijose, Alantos technologijos ir verslo, Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinėje ir Molėtų pagrindinėje mokyklose vyko seminarai klasių vadovams „Ugdymo karjeros tema klasės valandėlėse“, kuriuos vedė karjeros konsultantės Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė.

   Seminaro dalyviai susipažino su ugdymo karjerai veiklomis klasių valandėlių metu, atliko praktines užduotis, išbandė įvairius aktyvius metodus, padedančius mokiniams ugdytis karjeros ir bendrąsias kompetencijas.

    Balandžio 30 d. vyks seminaras Suginčių vid. mokyklos klasių vadovams.

Informacija apie projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ svetainėje www.mukis.lt