Praktiniai užsiėmimai mokiniams ugdymo karjerai temomis

    Rajono mokyklose įgyvendinamas ES projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

    Gegužės-birželio mėn. karjeros konsultantės Alma Vidžiūnienė ir Daiva Jucienė vedė praktinius užsiėmimus Molėtų rajono mokiniams ugdymo karjerai temomis. Pravesti 7 užsiėmimai tema „2013 metų priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas“ Alantos ir Molėtų gimnazijų, Giedraičių ir Suginčių vid. mokyklų abiturientams, kurių metu mokiniai susipažino su 2013 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka, su svarbiausiomis stojimo datomis, mokėsi naudotis LAMA BPO informacine sistema, pildyti bendrojo priėmimo prašymą, užsiregistruoti stojamiesiems egzaminams, motyvaciniam testui.

    Inturkės pagr, mokyklos 9-10 kl. mokiniams gegužės 22 d. vyko praktinis užsiėmimas „Planuoju būsimą profesinę karjerą“, kurio metu mokiniai mokėsi geriau pažinti save, savo interesus, gebėjimus ir kompetencijas, susipažino su mokymosi galimybėmis Lietuvos aukštosiose ir profesinėse mokyklose, mokėsi planuoti savo karjerą.