Mokyklų karjeros koordinatoriai planuoja veiklas 2013-2014 m. m.

     Lietuvos mokyklose įgyvendinamas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

    Rugpjūčio 28 d.  Molėtų švietimo centre susirinkę Molėtų rajono mokyklų karjeros koordinatoriai aptarė praėjusių mokslo metų ugdymo karjerai veiklas rajono mokyklose, susipažino su naujais veiklų prioritetais, aptarė naujos formos metinio veiklos plano sudėtį ir reikalavimus, kalbėjo apie planuojamas 2013-2014 m. m. veiklas mokyklose ir rajone, aptarė projekto viešinimo klausimus.