Apskrito stalo diskusija „Ugdymo karjerai veiklos rajono mokyklose“

      Lietuvos mokyklose įgyvendinamas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekte dalyvauja 7 Molėtų rajono mokyklos.   

     Sausio 28 d. Molėtų  švietimo centras organizavo apskritojo stalo diskusiją „Ugdymo karjerai veiklos rajono mokyklose“, kurioje dalyvavo Kultūros ir švietimo skyriaus, Švietimo centro, mokyklų vadovai, rajono mokyklų karjeros specialistai.

    Diskusijos dalyviai apžvelgė 2013 m. vykdytas profesinio orientavimo veiklas rajono mokyklose, dalinosi gerąja darbo patirtimi, aptarė iškilusias problemas, diskutavo apie profesinio orientavimo paslaugų kokybę, numatė galimas tolimesnes veiklas.