Molėtų r. mokyklų karjeros koordinatoriai konferencijoje

„Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose“

     Molėtų rajono mokyklų karjeros specialistai dalyvavo Lietuvos mokyklose įgyvendinamo projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ konferencijoje „Karjeros paslaugų sistemos kūrimas ir plėtra Vilniaus regiono mokyklose“. Konferencijos metu aptartos projekto naujienos ir iššūkiai, pasidalinta gerąja patirtimi mokinių veiklinimo, ugdymo karjerai temų integravimo į ugdymo turinį srityse, pristatytos ugdymo karjerai kompetencijų tobulinimui skirtų lokalių mokymų programos, įvertintas mokyklose dirbančių karjeros koordinatorių indėlis į karjeros paslaugų sistemos plėtrą.