Pasitarimas su V. Kavaliausku Molėtų švietimo centre

Kovo 5 d. Molėtų švietimo centre vyko susitikimas su žurnalistu, Vyčio paramos fondo pirmininko pavaduotoju V. Kavaliausku. Susitikime dalyvavo Mokyklų metodinės tarybos ir istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė A. Laužikienė, Molėtų švietimo centro metodininkė, koordinuojanti istorijos mokytojų metodinę veiklą, Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė. Aptarta idėjos, galimybės kaip organizuoti mokinių praktinius darbus, veiklą, renkant istorinę medžiagą apie Nepriklausomybės kovų Molėtų krašto Savanorius. Savo istoriją turi rašyti ne tik Valstybė. Kiekvienas regionas, kiekvienas Lietuvos miestas ir kampelis, net dažna šeima įnešė indėlį į Lietuvos suklestėjimą ir gerovę. Molėtų kraštas gražiai gerbia savo istoriją tai – didelis mokytojų indėlis. Surinkti medžiagą apie Molėtų krašto savanorius – didelis, viliojantis iššūkis, kuris praturtintų krašto istoriją.

                                                                                                           Parengė R. Žvinienė – Molėtų švietimo centro direktorė