Pradedant naujus mokslo metus - mokytojų metodinė konferencija „Pamokos kokybė: kaip siekiame“ II d.

     Pradedant naujus mokslo metus Molėtų švietimo centras pakvietė rajono mokytojus į tęstinę mokytojų metodinę konferenciją „Pamokos kokybė: kaip siekiame" II d. Konferencijoje gausiai dalyvavo mokytojai iš įvairių Molėtų rajono ugdymo įstaigų. Konferencijos dalyvius pasveikino Molėtų rajono meras S. Žvinys. Mokytojai, rengę gabiuosius mokinius 2013 m. respublikinėms olimpiadoms, buvo pagerbti įteikiant padėkas.

    Pranešimus konferencijoje skaitė LR Seimo narys V. Stundys - „Ugdymo kokybė: standartizacija ar kontekstualumas?“, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktorius G. Kazakevičius - „Etiudas apie kokybę“. Apie netradicines pamokas konferencijoje kalbėjo Molėtų pagr. mokyklos mokytojai A. Kraujalis ir I. Vaicekauskienė, Inturkės pagr. mokyklos mokytojas V. Sičiūnas. Pranešimą apie meno panaudojimą ugdyme pristatė Giedraičių A. Jaroševičiaus vid. mokyklos mokytoja V. Oželienė. Įvairių dalykų integravimo pamokose pavyzdžius savo pranešimuose aptarė Molėtų pradinės mokyklos mokytoja D. Pumputienė, Molėtų gimnazijos mokytojos R. Kavaliauskaitė, V. Janušienė  ir  A. Ambrazienė. Apie darbo jungtinėse klasėse metodus kalbėjo Joniškio vid. mokyklos mokytoja N. Zarembienė. Konferenciją apibendrino Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja N. Kimbartienė.

   Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė, sveikindama rajono mokytojus su artėjančią Rugsėjo 1-ąja, pakvietė visus į vieno profesionaliausių Lietuvos atlikėjų R. Difarto gyvo garso koncertą.