Molėtų r. mokytojų praktinė konferencija „Mokymas/is kitaip“

     Lapkričio 3 d. Alantos gimnazijoje vyko rajono mokytojų praktinė konferencija „Mokymas/is kitaip“. Gausiai susirinkusius konferencijos dalyvius pasveikino Alantos gimnazijos direktorė Dalia Skebienė, pranešimus skaitė prof., habil. dr. Kęstutis Pukelis, psichologė, rašytoja Unė Kaunaitė, Alantos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Rinkūnienė. Darbo grupėse mokytojai dalijosi patirtimi apie aktyvių netradicinių mokymo/si metodų rezultatyvų taikymą ugdymo procese.

 

Grupių darbo apibendrinimas (mokymosi kitaip metodų nauda):

- mokiniui: stiprina mokymosi motyvaciją; mokiniai patiria atradimo, sėkmės džiaugsmą; ugdo kūrybiškumą; didina savivertę; suteikia galimybę mokytis netradicinėse aplinkose, didėja mokinio atsakomybė; mokinys suvokia mokymosi prasmingumą; įgyja praktinių įgūdžių;

- mokytojui: daugiau kūrybiškumo, leidžia pažinti vaikus; pastebėti mokymo spragas; skatina nuolatos tobulėti;

- mokyklai: mokyklą daro šiuolaikišką, patrauklią; teikia sėkmingą ir mokiniui malonią veiklą; stipina mokyklos bendruomenę; gerėja mokymo/si rezultatai.