Metodinė konferencija „Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas vaikų darželyje“

    Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas – viena iš svarbių ugdymo sričių vaikų darželyje. Kovo 21 d. Molėtų švietimo centras, bendradarbiaujant su „Saulutės“ vaikų lopšeliu-darželiu, organizuota metodinė konferencija „Sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas vaikų darželyje“. Renginyje dalyvavo  pedagogės iš Molėtų, Utenos, Širvintų, Ignalinos, Anykščių, Ukmergės ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Auklėtojos skaitė pranešimus, dalijosi gerąja patirtimi, klausė Lietuvos sporto universiteto profesoriaus Alberto Skurvydo paskaitos apie vaikų mąstymo, emocijų ir judėjimo darną. Profesorius akcentavo, kad judėjimas, geros emocijos, sveika mityba, poilsis (miegas) yra svarbiausi veiksniai vaiko ugdyme.

   Konferencijos metu vyko praktinės veiklos grupėse: aptarta kaip skatinamas vaikų judėjimas darželyje, kokiais būdais ir priemonėmis palaikomos ir formuojamos teigiamos emocijos, kaip patraukliai vaikams galima pateikti sveikatai palankų maistą. Darbui grupėse vadovavo ir daug gerosios darbo patirties praktinių pavyzdžių pateikė Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio pedagogės.

   Reflektuodamos metodinę-praktinę veiklą grupėse, kitų rajonų pedagogės dėkojo konferencijos organizatoriams, džiaugėsi naujomis idėjomis, kurių pasisėmė ir akcentavo, kad bendradarbiavimas bei dalijimasis gerąja darbo patirtimi yra vienas iš naudingiausių kvalifikacijos tobulinimo būdų.

   Labai svarbu, kad vaikai tiek namuose, tiek  darželyje kuo daugiau judėtų, žaistų įvairius žaidimus, patirtų džiugių emocijų, nes visa tai skatina galvos smegenų veiklą