Seminaras apie šiuolaikinę kūno kultūros pamoką

     Organizuotas seminaras „Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka: žaidimai“ rajono pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojams. Seminaro dalyviai aptarė šiuolaikines fizinio ugdymo(si) aktualijas, naujausią mokymo(si) praktiką kūno kultūros pamokose bei praktiškai išbandė žaidimus ir kitas fizinio ugdymo formas, kurias galima taikyti formaliajame ir neformaliajame ugdyme.

     Seminarą vedė lektorės praktikės – dr. Laima Trinkūnienė iš Lietuvos sporto universiteto ir Asta Igarienė iš Kauno Senamiesčio progimnazijos.