Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

Kūno kultūros mokytojai metodiniame pasitarime svarstė kūno kultūros pamokų kokybės gerinimo galimybes, aptarė kvalifikacijos tobulinimo renginius. Alantos gimnazijos kūno kultūros mokytojas V. Šerelis perteikė metodinę medžiagą  iš UPC organizuotos metodinės dienos paskaitų „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. Ką galime padaryti“.