Seminaras kūno kultūros mokytojams apie aktyviuosius metodus        

Kūno kultūros mokytojams, treneriams organizuotas seminaras „Aktyviųjų metodų taikymas kūno kultūros pamokose“. Seminarą vedė Lietuvos sporto universiteto lektorius, Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas Olegas Batutis. Seminaro dalyviai aptarė šiuolaikinius mokymo(si) metodus, taikomus kūno kultūros pamokose, nagrinėjo „Change It“ metodikos principus - kaip paprastai ir efektyviai pakeisti įprastus žaidimus taip, kad jie taptų patrauklūs, įdomūs ir prieinami mokiniams, praktiškai patys išbandė naujus aktyviuosius mokymo(si) metodus.