Atvira integruota kūno kultūros ir anglų k. pamoka „Linksmosios estafetės su anglų kalbos užduotimis“

       Lapkričio 28 d. Molėtų gimnazijos kūno kultūros vyr. mokytoja K. Knezienė vedė atvirą integruotą kūno kultūros ir anglų k. pamoką „Linksmosios estafetės su anglų kalbos užduotimis“ I gimn. klasės mokiniams. Pamokos tikslas - integruoti anglų kalbos žinias į fizinio ugdymo procesą, lavinti judėjimo ir anglų kalbos įgūdžius. Mokytoja pasidalino patirtimi, kaip plėtojamos mokinių kompetencijos kūno kultūros programos turinį integruojant su užsienio kalba. Pamoką stebėjo rajono kūno kultūros mokytojai, kurie aptarė pamoką, diskutavo apie integracijos svarbą ugdyme ir dalinosi patirtimi apie fizinio ugdymo pamokų tobulinimą.