Jaunimo pritraukimas į fiziškai aktyvias veiklas. Norvegijos modelis

       Kūno kultūros mokytojai, treneriai susipažino su Norvegijos gerąja darbo patirtimi  sporto ir sveikatinimo srityje, kurią pristatė bendro Lietuvos ir Norvegijos projekto „Norway grants“ atstovės iš Norvegijos. Jos akcentavo, kad Norvegijoje didelis dėmesys skiriamas visuomenės sveikatos stiprinimui, prasmingam užimtumui. Šios vertybės ugdomos nuo mažens. Vyksta įvairios, įdomios, teikiančios malonumą veiklos, formuojamas integralus požiūris į fizinį aktyvumą ir sveikatos stiprinimą. Renginio metu viešnios organizavo atviras  sportines veiklas, kurias galima pritaikyti pagal lokaciją, metų laiką, infrastruktūrą,  gebėjimus ir pan. Veiklose noriai dalyvavo Molėtų progimnazijos mokiniai.