Kūno kultūros mokytojai stebėjo atvirą veiklą

      Molėtų  kūno kultūros ir sporto centro vyr. treneris V. Valiukas vedė atvirą veiklą su mokiniais „Kamuolio varymo ir perdavimo technika, komandinio puolimo veiksmai“. Ši veikla organizuota kūno kultūros mokytojų pageidavimu. Dalyviai stebėjo ir aptarė atvirą veiklą, patys mokėsi įvairių kamuolio varymo, perdavimo, komandinio puolimo derinių.