Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas

Metodinio pasitarimo metu, rajono kūno kultūros mokytojai, treneriai klausė profesoriaus A. Skurvydo paskaitos apie fizinio aktyvumo skatinimą bei įtaką mokinių sveikatos stiprinimui, pristatė schemų, šablonų, situacijų, kurias pedagogai galės taikyti fizinių treniruočių metu bei kūno kultūros pamokose. Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytojas pasidalijo įspūdžiais iš vasaros olimpiados Brazilijoje. Metodinio būrelio pirmininkas A. Kraujalis perteikė medžiagą iš UPC organizuotos metodinės dienos paskaitų „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų“, organizavo pokalbį, kurio metu mokytojai aptarė mokinių ugdymo aktualijas, kvalifikacijos tobulinimo poreikį, numatė renginius ir metodinę veiklą 2016-2017 mokslo metams.