Kūno kultūros mokytojų metodinis pasitarimas        

   Metodiniame pasitarime kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkas A. Kraujalis pristatė Ugdymo plėtotės centro organizuotos metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“  medžiagą. Sporto centro direktorius K. Vaicekauskas pristatė rajono mokyklų sportinio ugdymo rezultatus, metodininkas M. Žala papasakojo apie planuojamus sportinius renginius mokiniams. Mokytoja ekspertė I. Vaicekauskienė supažindino su olimpinių vertybių ugdymo galimybėmis mokyklose. Mokytojai aptarė kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2018-2019 m. m.