Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“

     2017 m. balandžio 29 - gegužės 11 d. Molėtų parapijos namuose eksponuota aštuonioliktoji tradicinė mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „Mokymosi spalvos“. Parodos tikslas - pristatyti ir supažindinti ugdymo įstaigų bendruomenę bei rajono visuomenę su rajono mokinių ir mokytojų kūryba.

    Parodoje eksponuoti 284 skirtingomis technikomis atlikti darbai: nėrimo, siuvinėjimo, pynimo, dailės, veltinio, odos, medžio, popieriaus, spalvotosios keramikos. Parodai savo kūrybinius darbus pristatė 148 autoriai iš Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos, Inturkės, Suginčių pagrindinių mokyklų, Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos Dubingių pagrindinio ugdymo skyriaus, Molėtų pradinės mokyklos, Molėtų „Saulutės” vaikų lopšelio-darželio, Kijėlių specialiojo ugdymo centro. Kartu su jaunųjų kūrėjų darbais eksponuota  6 pedagogių D. Vasiljevienės, I. Pelakauskienės, L. Grigelevičienės, J. Krivičienės, V. Černiuvienės ir G.Bareikienės darbai.

     2017 m. gegužės 11 d. vyko parodos apibendrinimas. Parodos dalyvius pasveikino Molėtų parapijos dekanas, monsinjoras K. Kazlauskas, kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas A. Jurkšaitis. Jauniesiems kūrėjams įteiktos padėkos ir saldžios dovanėlės, mokytojams - Švietimo centro padėkos.