Apibendrinta kūrybinių darbų paroda „Ką sudėčiau krašto knygon...“

                2016 m. balandžio 25 - gegužės 12 d. Molėtų parapijos namuose eksponuota septynioliktoji tradicinė mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda „ sudėčiau krašto knygon... “. Parodos tikslas - pristatyti ir supažindinti ugdymo įstaigų bendruomenę bei rajono visuomenę su rajono mokinių ir mokytojų kūryba.

            Parodoje eksponuoti 140 skirtingomis technikomis atliktų darbų: karpiniai medžio lapuose, nėriniai, siuvinėjimo, dailės, veltinio, odos, medžio, popieriaus, spalvotosios keramikos, lipdiniai iš modelino, tarp jų keturi kolektyviniai darbai. Parodai savo kūrybinius darbus pristatė 67 autoriai iš Alantos, Giedraičių Antano Jaroševičiaus, Molėtų gimnazijų, Molėtų progimnazijos, Dubingių, Inturkės, Suginčių pagrindinių mokyklų, Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro, Molėtų pradinės mokyklos ir Molėtų „Saulutės” vaikų lopšelio-darželio. Kartu su jaunųjų kūrėjų darbais eksponuota  Molėtų „Saulutės” vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Daivos Vasiljevienės stalo dekoracijos ir auklėtojos Jolantos Krivičienės gėlių kompozicija „Žydėjimas“.

             2016 m. gegužės 12 d. vyko parodos apibendrinimas. Parodos dalyvius pasveikino Molėtų švietimo centro direktorė R. Žvinienė, Molėtų parapijos dekanas, monsinjoras K. Kazlauskas. Jauniesiems kūrėjams įteiktos padėkos ir saldžios dovanėlės, mokytojams - Švietimo centro padėkos.