Paskaita „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019, 2020 m.“

Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijos 11-12 kl. mokiniai dalyvavo paskaitoje „Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 2019, 2020 m.“, kurią skaitė lektorė D. Jucienė. Paskaitos metu buvo paaiškintos bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas ir konkursinės eilės sudarymo tvarkos, slenkstiniai reikalavimai stojantiesiems, pristatytos svarbiausios bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas priėmimo datos, aptarti pagrindiniai stojančiojo žingsniai, konkursinio balo sandara, brandos atestatų dalykų ir stojamųjų egzaminų įtaka konkursinei eilei, papildomi balai. Pristatyta sistema LAMA BPO, pademonstruota, kaip ja naudotis (kaip užsiregistruoti, įkelti informaciją ir dokumentus, kaip pildyti el. prašymą, kaip įtraukti pageidavimus, kaip ir kada galima redaguoti įvestą informaciją, kada laukti rezultatų ir kvietimo sudaryti sutartį).