Mokėsi rajono mokyklų mokinių savivaldų lyderiai

              Gegužės 28 d. patys aktyviausi rajono mokiniai rinkosi į švietimo ir verslo konsultantės Lidijos Laurinčiukienės vestą seminarą „Lyderystės įgūdžiai. Komunikacija ir įvaizdis“. Lektorė, naudodama neformalaus ugdymo metodus, ugdė bazinius mokinių lyderystės įgūdžius - gebėjimą suburti ir įkvėpti komandiniam darbui, gebėjimą organizuoti mokinių savivaldos veiklą,  pristatyti save ir savo komandą, tinkamai komunikuoti.