Motyvacinis seminaras mokiniams „Aš (ne) žinau, ko noriu“

    Rajono mokyklose įgyvendinamas ES projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

    Spalio 9 dieną Molėtų rajono 9-12 klasių mokiniai iš Alantos, Molėtų gimnazijų, Suginčių ir Giedraičių vidurinių mokyklų rinkosi į motyvacinį seminarą „Aš (ne) žinau, ko noriu“. Užsiėmimo tikslas -  padėti mokiniams tikslingai planuoti savo ateitį, pasverti savo norus ir galimybes, padidinti mokinių sąmoningumą savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo srityje, sustiprinti motyvaciją tolimesnei atsakymų paieškai. Gausiai susirinkę mokiniai sužinojo, kas yra šiuolaikinė karjera ir kaip jos siekti, remiantis savo stipriosiomis savybėmis, talentais, unikumais, išskirtinumais. Seminarą vedė lektorius Laurynas Pečkaitis, karjeros konsultantas, asociacijos „Intelektinio Kapitalo Ugdymas” direktorius.