Edukacinė išvyka į Lenkiją         

Praeitų metų birželį  Molėtų r. lietuvių k. mokytojai susipažino su lietuviškąja Sūduvos dalimi, jos išugdytais literatais, kultūriniu paveldu. Šiais metais pažintis pratęsta  keliaujant į lietuviškąją Lenkiją, irgi  vadinamą Sūduva. Pirmas sustojimas — Seinų lietuvių namuose, susitikimas su jų darbuotoja Dalia, diskusija apie lietuvybės išsaugojimo problemas. Vėliau — Seinų katalikų bazilika, kurioje sklido vyskupo A. Baranausko lietuviškas žodis, sustota prie poeto paminklo, buvusios Seinų kunigų seminarijos. Pabuvota ir Punske — lietuvybės centre dabartinėje Lenkijoje. Aplankyta Punsko bažnyčia, kurioje vikaru dirba iš Molėtų kilęs kunigas M. Talutis, labai mylimas ir gerbiamas parapijiečių. Pažintį su lietuviškąja Lenkija programos dalyviai baigė Vygriuose, Kamaldulių vienuolyne.