Seminaras „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

Kovo 24 d. Molėtų švietimo centre dalykines kompetencijas tobulino Molėtų ir Ukmergės rajonų lietuvių k. mokytojai. Lektorius Petras Gedvilas, Šilalės rajono Kaltinėnų  Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, pristatė ugdymo metodus, padedančius ugdyti įvairius gebėjimus mokant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokykloje (tiek žemesnėse, tiek vyresnėse klasėse), dalinosi VBE vertinimo patirtimis patirtimis, patarė kaip mokyti samprotavimo ir literatūrinio rašinio.