Metodinis pasitarimas „Lietuvių k. ugdymo turinio atnaujinimas ir pasiekimų patikrinimas“

 Rugsėjo 15 d. į metodinį pasitarimą  Molėtų švietimo centre rinkosi lietuvių kalbų mokytojos. Pasitarimo metu naujai išrinkta rajono  lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė  Molėtų gimnazijos mokytoja Aušrinė Ambrazienė pristatė lietuvių kalbos ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas, kaip bus vertinami mokinių pasiekimai: PUBP ir PUPP, aptarė 2015 m. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatus.