Rajono lituanistų edukacinė išvyka „Dzūkijos regiono etninė kultūra“         

Jau penkti metai iš eilės rajono lietuvių kalbos mokytojai savo dalykines kompetencijas tobulina edukacinių išvykų metu. Šiais metais pasirinkta etninės kultūros tema. Dzūkijos regionas iš kitų išsiskiria į kultūros vertybių registrą įrašytų etnografinių kaimų gausa, išsaugotomis etninės kultūros tradicijomis.

Edukacinės išvykos etnografiniu-literatūriniu maršrutu po Dzūkiją metu įsigilinta į šio krašto etninės kultūros puoselėjimo tradicijas, sudarytos sąlygos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams susipažinti su dar išlikusiu etnografiniu paveldu, dzūkų etnine kultūra, pasidomėti jos išsaugojimo būdais.